Geri

NEDİR?

Psikososyal Risk Değerlendirmesi Nedir: 

Psikososyal risk değerlendirmesi, psikososyal risklerin sebep olduğu işe bağlı stresin çalışanların sağlığı, iyi oluşu, verim ve performansı üzerindeki etkiyi ölçmek ve anlamak için yapılmaktadır.

NEDEN ÖNEMLİ?

ILO ve DSÖ Politika Raporuna göre (2022);

 • Dünya nüfusunun yüzde 60’ı çalışıyor.
 • Her yıl depresyon ve kaygı nedeniyle küresel olarak 12 milyar iş günü kaybediliyor.
 • Ağırlıklı olarak üretkenlik kaybından kaynaklanan depresyon ve kaygı nedeniyle küresel ekonomiye maliyeti 1 trilyon ABD doları.
 • Ruh sağlığı koşullarının toplam toplumsal maliyetinin %50’si, azalan üretkenlik gibi dolaylı maliyetlerden kaynaklanıyor.

NASIL?

Psikososyal risk faktörlerinin değerlendirmesi, bir iş yerindeki stres faktörlerini tespit edebilme amacıyla 90 sorudan ve 17 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekteki 17 alt boyut, çeşitli sorularla iş yerindeki hangi durumların çalışan üzerinde risk oluşturduğu etki, hangi durumların bir fırsat yarattığı üzerinde bir görüş sağlamaktadır.

Analiz Seçenekleri:

 • PSR-Q Check-Up -Bireysel
 • PSR-Q – Kurumsal

Analiz İçeriği:

 1. İşin İçeriği ve Organizasyonu ile İlgili Faktörler;

 • Organizasyondaki Roller, Beklentiler ve Görev Tasarımları

 • Karar Serbestisi (İş Kontrolü ya da Özerklik)

 • Organizasyonel Değişim Yönetimi

 • İş Yükü ve Çalışma Hızı

 • Çalışma Saatleri ve Çalışma Programı

 1. İşteki Sosyal Faktörler;

 • Kişiler Arası İlişkiler

 • Liderlik / Organizasyon Kültürü

 • Takdir ve Ödül

 • Kariyer Gelişimi

 • Destek

 • Denetleme

 • Nezaket ve Saygı

 • İş-Yaşam Dengesi

 • İş Yerinde Şiddet

 • Taciz

 • Zorbalık

 1. Çalışma Ortamı, Ekipman ve Tehlikeli Görevler (Çevresel Faktörler)

BİZE ULAŞIN

Organizasyonunuzdaki roller, beklentiler ve görev tasarımları, iş yükü, çalışma programı, kişiler arası ilişkiler, liderlik, takdir ve ödül, kariyer gelişimi, iş yerinde şiddet, çalışma ortamı ve ekipman vb temalarda kurumunuza özgü psikososyal risk değerlendirmesi için bize ulaşın.

Currency
Türk lirası