Geri
1 sonucun 8-9 kadarı gösteriliyor

İş Yerinde Stres: Ortak Bir Zorluk

İş Yerinde Stres: Ortak Bir Zorluk Bu rapor hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerdeki işe bağlı stres eğilimlerini sunmayı ve iş dünyasının yeni bağlamında ele alınan bu sorunun önemine dair …

Yağmur, Çamur ve Çıplak Ayaklar

Yağmur, Çamur ve Çıplak Ayaklar Psikososyal boyut ve saha çalışmalarını yürüttüğümüz Kalkınma Atölyesi tarafından gerçekleştirilen ve Unicef’in finansal destek verdiği, 2019 yılında Adana’da gerçekleşen su taşkınının mevsimlik gezici tarım işçilerine …

Currency
Türk lirası