Geri

Ölçme
hakkında

Bir organizasyonun psikolojik sağlık ve güvenlik ile ilgili boyutlarını ölçmek için nicel ve nitel değerlendirmeler uygulanır. Ölçme değerlendirme faaliyetlerinde doğru verilere ulaşmak için NHUMAN’ın akademik destekli form ve ölçeklerini kullanın.

Çalışan Memnuniyeti

Çalışan memnuniyeti değerlendirmesi, İK endüstrisi tarafından çalışanların işleri, çalışan deneyimleri ve çalıştıkları kuruluşlar gibi yönlerden ne kadar memnun olduklarını açıklar.

Psikososyal Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi iş yerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklı tüm tehlike ve sağlık risklerini belirlemek ve bunları önlemek için yapılan değerlendirmelerdir. İşyeri düzeni, çalışma ortamı, çalışma koşulları, ekipmanlar, yapılan iş, görevler ve kullanılan malzemelerden kaynaklanabilecek olası risk ihtimallerinin değerlendirip önleyici çözüm yollarının tespit edilmesi için gereklidir.

"Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve ISO 45003 standartlarında belirtilen psikososyal riskleri organizasyonel, sosyal ve çevresel boyutlarda ele alıyoruz."

Başlayın.

Kurumunuzun değerlendirmelerini gözden geçirelim ve eylem planları tasarlayalım.

Kurumsal program talepleriniz için bize ne istediğinizi ayrıntılarıyla anlatın.

  E-Learning ile Psikolojik Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazlasını öğrenin

  Wellbeing Strategies Training

  Wellbeing Strategies Training

  5
  74
  Kullanıcılar
  $ 28.98
  ISO 45003 Standard Training (Psychological Health and Safety)

  ISO 45003 Standard Training (Psychological Health and Safety)

  5
  42
  Kullanıcılar
  $ 18.82
  ISO 45003 Standardı Temel Eğitimi (Psikolojik Sağlık ve Güvenlik)

  Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

  6
  39
  Kullanıcılar
  Ücretsiz
  Psikososyal Riskler Temel Oryantasyon Eğitimi

  Psikososyal Riskler Temel Oryantasyon Eğitimi

  8
  34
  Kullanıcılar
  $ 29.24
  Wellbeing / İyi Oluş Stratejileri Eğitimi

  Wellbeing / İyi Oluş Stratejileri Eğitimi

  5
  33
  Kullanıcılar
  $ 14.62
  Psychosocial Risks Basic Orientation Training (English)

  Psychosocial Risks Basic Orientation Training (English)

  8
  30
  Kullanıcılar
  $ 59.02

  İş Kazalarında Psikolojik Faktörlerin Etkisi Eğitimi

  6
  28
  Kullanıcılar
  $ 29.24
  Select Your Currency
  USD (ABD) doları