Geri

Ölçme
hakkında

Bir organizasyonun psikolojik sağlık ve güvenlik ile ilgili boyutlarını ölçmek için nicel ve nitel değerlendirmeler uygulanır. Ölçme değerlendirme faaliyetlerinde doğru verilere ulaşmak için NHUMAN’ın akademik destekli form ve ölçeklerini kullanın.

Endüstriyel Psikomotor Ölçme Sistemleri

İşletmelerde işe uygun eleman seçiminde ve mevcut personelin değerlendirilmesinde kullanılan psikoteknik değerlendirmelerde kişilerin, el-göz koordinasyonları, ince motor becerileri, dikkat, tepki hızı ve konsantrasyon gibi bilişsel ve psikomotor yeteneklerini ölçülmesi ve böylece işe en uygun kişilerin saptanarak üretimin artırılması hedeflenmektedir.

Psikososyal Risk Değerlendirmesi

Strese neden olabilecek iş yerindeki risk faktörleri psikososyal riskler olarak ortaya çıkmaktadır. İşin organizasyonu ile ilgili yönlerini, işteki sosyal faktörleri, çalışma ortamını, donanım ve tehlikeli görevleri içermektedir. PSR-Q ölçeği; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risk değerlendirmelerini tamamlayan bir psikososyal risk değerlendirme aracı olarak psikososyal risk yönetimine yönelik uluslararası standartlara ve kültürel normlara uygun olarak tasarlanmıştır. Risk gruplama sistemi ile, ölçülen değişkenlerin risk seviyelerine karşılık gelen müdahale ve önleme çalışmalarının planlanması için çerçeve sağlamaktadır.

"Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve ISO 45003 standartlarında belirtilen psikososyal riskleri organizasyonel, sosyal ve çevresel boyutlarda ele alıyoruz."

Başlayın.

Kurumunuzun değerlendirmelerini gözden geçirelim ve eylem planları tasarlayalım.

Kurumsal program talepleriniz için bize ne istediğinizi ayrıntılarıyla anlatın.

  E-Learning ile Psikolojik Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazlasını öğrenin

  Wellbeing Strategies Training

  Wellbeing Strategies Training

  5
  77
  öğrenciler
  ₺ 360.00
  Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

  Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

  6
  46
  öğrenciler
  ₺ 360.00
  ISO 45003 Standardı Temel Eğitimi (Psikolojik Sağlık ve Güvenlik)
  ISO 45003 Standard Training (Psychological Health and Safety)
  Wellbeing / İyi Oluş Stratejileri Eğitimi

  Wellbeing / İyi Oluş Stratejileri Eğitimi

  5
  39
  öğrenciler
  ₺ 360.00
  Time Management and Prioritization

  Time Management and Prioritization

  6
  36
  öğrenciler
  ₺ 360.00
  Psikososyal Riskler Temel Oryantasyon Eğitimi

  Psikososyal Riskler Temel Oryantasyon Eğitimi

  8
  34
  öğrenciler
  ₺ 900.00
  İş Yeri İlişkileri: Çatışmalar ve Çözümleri Eğitimi

  İş Yeri İlişkileri: Çatışmalar ve Çözümleri Eğitimi

  9
  33
  öğrenciler
  ₺ 360.00
  Currency
  Türk lirası