Geri

Ölçme
hakkında

Bir organizasyonun psikolojik sağlık ve güvenlik ile ilgili boyutlarını ölçmek için nicel ve nitel değerlendirmeler uygulanır. Ölçme değerlendirme faaliyetlerinde doğru verilere ulaşmak için NHUMAN’ın akademik destekli form ve ölçeklerini kullanın.

Çalışan Memnuniyeti

Çalışan memnuniyeti değerlendirmesi, İK endüstrisi tarafından çalışanların işleri, çalışan deneyimleri ve çalıştıkları kuruluşlar gibi yönlerden ne kadar memnun olduklarını açıklar.

Psikososyal Risk Değerlendirmesi

Strese neden olabilecek iş yerindeki risk faktörleri psikososyal riskler olarak ortaya çıkmaktadır. İşin organizasyonu ile ilgili yönlerini, işteki sosyal faktörleri, çalışma ortamını, donanım ve tehlikeli görevleri içermektedir. PSR-Q ölçeği; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risk değerlendirmelerini tamamlayan bir psikososyal risk değerlendirme aracı olarak psikososyal risk yönetimine yönelik uluslararası standartlara ve kültürel normlara uygun olarak tasarlanmıştır. Risk gruplama sistemi ile, ölçülen değişkenlerin risk seviyelerine karşılık gelen müdahale ve önleme çalışmalarının planlanması için çerçeve sağlamaktadır.

"Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve ISO 45003 standartlarında belirtilen psikososyal riskleri organizasyonel, sosyal ve çevresel boyutlarda ele alıyoruz."

Başlayın.

Kurumunuzun değerlendirmelerini gözden geçirelim ve eylem planları tasarlayalım.

Kurumsal program talepleriniz için bize ne istediğinizi ayrıntılarıyla anlatın.

  E-Learning ile Psikolojik Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazlasını öğrenin

  Wellbeing Strategies Training

  Wellbeing Strategies Training

  5
  77
  Kullanıcılar
  ₺ 800.00 ₺ 800.00₺ 480.00
  ISO 45003 Standardı Temel Eğitimi (Psikolojik Sağlık ve Güvenlik)

  ISO 45003 Standardı Temel Eğitimi (Psikolojik Sağlık ve Güvenlik)

  5
  46
  Kullanıcılar
  ₺ 400.00 ₺ 400.00₺ 240.00
  ISO 45003 Standard Training (Psychological Health and Safety)

  ISO 45003 Standard Training (Psychological Health and Safety)

  5
  44
  Kullanıcılar
  ₺ 1,000.00 ₺ 1,000.00₺ 600.00
  Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

  Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

  6
  44
  Kullanıcılar
  ₺ 300.00 ₺ 300.00₺ 180.00
  Wellbeing / İyi Oluş Stratejileri Eğitimi

  Wellbeing / İyi Oluş Stratejileri Eğitimi

  5
  35
  Kullanıcılar
  ₺ 300.00 ₺ 300.00₺ 180.00
  Psikososyal Riskler Temel Oryantasyon Eğitimi

  Psikososyal Riskler Temel Oryantasyon Eğitimi

  8
  34
  Kullanıcılar
  ₺ 300.00 ₺ 300.00₺ 180.00
  Psychosocial Risks Basic Orientation Training

  Psychosocial Risks Basic Orientation Training

  8
  32
  Kullanıcılar
  ₺ 800.00 ₺ 800.00₺ 480.00

  İş Kazalarında Psikolojik Faktörlerin Etkisi Eğitimi

  6
  30
  Kullanıcılar
  ₺ 400.00 ₺ 400.00₺ 240.00
  Currency
  Türk lirası