E—Learning E—Ölçme

E—Learning E—Measurement

E-Learning

Psikolojik sağlık ve güvenliğe dair bilgi ve yetkinliklerinizi geliştirmenin artık daha pratik bir yolu var. 

Kariyer Gelişimi “Psikososyal Riskler Alt Boyutları” Eğitimi
İş Yaşamında Ruh Sağlığı Farkındalık Eğitimi
Takdir ve Ödül “Psikososyal Riskler Alt Boyutları” Eğitimi
Örgütsel Bağlılık Eğitimi

Örgütsel Bağlılık Eğitimi

5
19
öğrenciler
₺ 900.00
İş Yerinde Şiddet: Önlemler ve Müdahaleler

İş Yerinde Şiddet: Önlemler ve Müdahaleler

5
0
Öğrenci
₺ 900.00
İş Yerinde Varolabilmek: Absenteizm ve Presenteizm

İş Yerinde Varolabilmek: Absenteizm ve Presenteizm

5
0
Öğrenci
₺ 900.00
İş – Yaşam Dengesi Eğitimi

İş – Yaşam Dengesi Eğitimi

5
14
öğrenciler
₺ 360.00
Zaman Yönetimi ve Önceliklendirme Eğitimi

Zaman Yönetimi ve Önceliklendirme Eğitimi

6
17
öğrenciler
₺ 360.00
İş Yeri İlişkileri: Çatışmalar ve Çözümleri Eğitimi

İş Yeri İlişkileri: Çatışmalar ve Çözümleri Eğitimi

9
33
öğrenciler
₺ 360.00
Duygu Regülasyonu ve Verimlilik Eğitimi

Duygu Regülasyonu ve Verimlilik Eğitimi

7
25
öğrenciler
₺ 360.00
İş Yerinde Stres ve Tükenmişlik Eğitimi

İş Yerinde Stres ve Tükenmişlik Eğitimi

6
9
öğrenciler
₺ 360.00
Psikososyal Risk Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi
İş Kazalarında Psikolojik Faktörlerin Etkisi Eğitimi

İş Kazalarında Psikolojik Faktörlerin Etkisi Eğitimi

6
31
öğrenciler
₺ 900.00

Ölçme
hakkında

Bir organizasyonun psikolojik sağlık ve güvenlik ile ilgili boyutlarını ölçmek için nicel ve nitel değerlendirmeler uygulanır. Ölçme değerlendirme faaliyetlerinde doğru verilere ulaşmak için NHUMAN’ın bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine uygun  ölçeklerini kullanın.

Psikososyal Risk Değerlendirmesi

Strese neden olabilecek iş yerindeki risk faktörleri psikososyal riskler olarak ortaya çıkmaktadır. İşin organizasyonu ile ilgili yönlerini, işteki sosyal faktörleri, çalışma ortamını, donanım ve tehlikeli görevleri içermektedir. PSR-Q ölçeği; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risk değerlendirmelerini tamamlayan bir psikososyal risk değerlendirme aracı olarak psikososyal risk yönetimine yönelik uluslararası standartlara ve kültürel normlara uygun olarak tasarlanmıştır.

Endüstriyel Psikomotor Ölçme

İşletmelerde işe uygun eleman seçiminde ve mevcut personelin değerlendirilmesinde kullanılan psikoteknik değerlendirmelerde kişilerin, el-göz koordinasyonları, ince motor becerileri, dikkat, tepki hızı ve konsantrasyon gibi bilişsel ve psikomotor yeteneklerini ölçülmesi ve böylece işe en uygun kişilerin saptanarak üretimin artırılması hedeflenmektedir.

"Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve ISO 45003 standartlarında belirtilen psikososyal riskleri organizasyonel, sosyal ve çevresel boyutlarda ele alıyoruz."

Başlayın.

Kurumunuzun değerlendirmelerini gözden geçirelim ve eylem planları tasarlayalım.

Danışmanlık

Psikolojik sağlık ve güvenlik danışmanlığı; çalışanların üretkenliğini engelleyecek faktörlerin ortadan kaldırılması için yapılan danışmanlık faaliyetleridir. Amaç çalışanların bağlılık ve motivasyonları ile iyi oluşlarına katkıda bulunmak, iş yerinde güvenlik kültürünü yaygınlaştırmaktır.

Çalışana Destek Sistemleri

Çalışana Destek sistemleri, çalışanların iş yerlerinde yaşamış oldukları bireysel sorunların çözümüne yönelik bir danışmanlık sistemidir. Kişinin iş kaynaklı stresle başa çıkması, iş ve özel hayat dengesinin sağlanması ve işe bağlı oluşan sorunların çözümü için destekleyici bir model sunar. Çalışana destek sistemleri yönetici destek programlarını (MSP) kapsar.

Psikososyal Risk Yönetim Danışmanlığı

Psikososyal Riskler Danışmanlığı; psikososyal risklerin sebep olduğu işe bağlı stresin çalışanların sağlığı, iyi oluşu, verim ve performansı üzerindeki etkiyi ölçmek ve anlamak için yapılmaktadır.

İyi Oluş - Wellbeing Uygulamaları
Wellbeing uygulamaları, kurumların çalışanlarının iyilik halini arttırması için kuruma özel hazırlanan ürün ve içerik geliştirme çalışmalarıdır.

Acil Durumlar ve Kriz Danışmanlığı

Acil durumlar ve kriz danışmanlığı, kurumların iç ve dış kaynaklı krizlerle nasıl başa çıkacakları, iş kazası vb. acil durumlarda etkili müdahale ve hazırlık, iş yerlerinin kriz yönetimi konusunda doğru iletişim stratejilerinin oluşturulması gibi konuları kapsamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık; yalnızca hastalığın olmaması değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan tam bir iyilik halidir.

Katılın.

Psikolojik sağlık ve güvenlik kültürü yaratmak için programlarımızdan yararlanan kurumlardan biri olun.

Eğitimler

Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Eğitimleri çalışanlara ve kurumlara, senkron, asenkron, çevrimiçi ve yüz yüze seçenekleriyle verilen, teorik ya da uygulamalı kapasite geliştirmeye yönelik eğitimlerdir.

E-Learning

E-Learning eğitimleri kurum çalışanları ve bireylerin psikolojik sağlık ve güvenlik yetkinliklerine erişilebilirliğini artırmak üzere tasarlanmış online eğitimlerdir.


İş - Yaşam Dengesi Eğitimi

İş ve özel yaşamda öncelikleri belirleyebilmek ve katılımcıların hedef belirleme, eyleme geçme, planlama, zaman çizelgesi, etkililik ve verimlilik, atalet ve erteleme alışkanlıkları konularında beceri kazanımı sağlamak amaçlanır.

Psikososyal Risk Değerlendirme Eğitimi

Psikososyal riskler temelinde gelişen işe bağlı stresin ve psikososyal risk yönetiminin yetersiz olmasının iş kazası riskini artırdığı görülmektedir. İyi bir önleme tasarımı ve etkili bir psikososyal risk yönetiminin ana hedefleri güvenli çalışma sistemleri/ortamı oluşturmak ve iş yerindeki uygun iletişim ve davranışları sağlamaktır.

Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

Psikolojik ilk yardım, psikoloji ya da tıp alanında uzman olmayan kişilerin ilk psikososyal müdahaleyi yapabilmeleri amacıyla geliştirilmiş bir eğitim modülüdür. Acil durumlar ya da zorlu yaşam olayları ile karşılaşıldığında acil durum çalışanlarının doğru iletişim becerilerini kullanarak psikolojik ilk yardım sürecini uygulayabilmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

İş Kazalarına Psikolojik Faktörlerin Etkisi

Kaygı, gerginlik, öfke, korku gibi duyguların aniden ya da süreğen olarak kendini göstermesi, yaptığımız iş üzerindeki verimimizin düşmesine, dikkatimizin dağılmasına neden olmaktadır. Eğitimde, iş kazasına yol açan psikolojik süreçler işlenecek ve bu süreçlerin kazaları nasıl etkilediğine yer verilecektir.

Uygulamalı Stres Yönetimi

Eğitimde, sürekli gerginliğin ruh sağlığımıza, bedenimize, gündelik hayatımıza, ilişkilerimize ve iş verimimize nasıl yansıdığı işlenecektir. Eğitimin son bölümünde ise sürekli gerginlik durumuyla başa çıkmanın yolları tartışılır.

WHO ve ILO (2022) yöneticilere ve tüm çalışanlara psikolojik sağlık ve güvenlik eğitimleri verilmesini işteki ruh sağlığının en önemli üç bileşeninden biri olarak belirtir.

Gelişin.

Ruh sağlığı okur yazarlığını geliştirin; kendinize iyi gelecek deneyimler yakalayın.

Konuşalım.

Bilgilerinizi bırakın, uzmanlarımızdan biri sizinle iletişime geçsin!