Geri

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, www.worknhuman.com kapsamında fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcıya ve/veya üçüncü taraflara ait ve eser korumasına tabi içerik(lere) ve ürün(lere) erişim ve kullanım kurallarını içermektedir. Satın al butonuna basarak içeriklere ve/veya ürünlere erişmeniz; bu sözleşmeyi okumuş olduğunuzu, kapsamını anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi elektronik ortamda kabul ve beyan ettiğiniz anlamındadır. Sözleşme hükümlerini kabul etmiyorsanız veya bu hususta çekinceleriniz varsa lütfen sözleşmeyi onaylamayınız ve www.worknhuman.com içerik ve ürünlerine erişmeyiniz. Elektronik ortamda yaptığınız onay ve kabul işlemlerinin kayıt altında tutulmaktadır. NHUMAN , önceden haber vermeksizin işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde mevzuatın gerektirdiği güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. www.worknhuman.com adresi üzerinden yapılacak ilan tarihinden itibaren güncel Sözleşme ile bağlı olduğunuzu belirtiriz.

1. SÖZLEŞME’nin TARAFLARI VE KONUSU

1.1 LİSANS VEREN/NHUMAN :

Web-adresi: www.worknhuman.com

1.2. LİSANS ALAN/KULLANICI:

Adı / Soyadı / Unvanı: Nihai, Tüketici

1.3 ÜRÜN / HİZMET(LER) VE ÖZELLİKLERİ

LİSANS ALAN, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda özellikleri belirtilen internet erişimli eğitim materyali olan NHUMAN E-Learning Eğitimleri’in (bundan böyle “Ürün” olarak anılacaktır) süreli erişim lisansı hakkını elde etmiştir. Süreli erişim lisansı hakkı; bir e-eğitim ürünü ve hizmeti olan worknhuman.coma ’a bu sözleşme kapsamında internet üzerinden erişim olanağı sağlamaktadır. Söz konusu özellikleri ve kullanım koşulları www.worknhuman.com web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.

İşbu www.worknhuman.com Süreli Erişim ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), NHUMAN  Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle “NHUMAN ” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu Sözleşme’de KULLANICI ifadesi SİZ’i işaret etmektedir.) www.worknhuman.com web sitesinde yer alan “Sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum” maddesini işaretleyip “Devam” düğmesine tıklayarak kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle elektronik ortamda akdedilmiştir. Sözleşme’de NHUMAN ve KULLANICI birlikte TARAFLAR olarak ifade edilmektedir.

İşbu Sözleşme, seçmiş olduğunuz İÇERİK(LER) VE/VEYA ÜRÜN(LER)’in İnternet üzerinden www.worknhuman.com web sitesi aracılığıyla erişmek suretiyle kullanma hakkına dair TARAFLAR’IN hak ve yükümlülüklerini Bir tüzel kişi adına yetkili sıfatıyla bu Sözleşme’nin kabul edilmesi, KULLANICI’NIN bu konuda yetkili olduğunu tekeffül ettiği şeklinde yorumlanır. Yetkisiz olarak bu Sözleşme’nin kabul edilmesi ve ancak adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurumun İÇERİK VE/VEYA ÜRÜNLERİ fiilen kullanmaya başlaması ve/veya erişmesi durumunda Sözleşme adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum adına kurulmuş olur ve Sözleşme tüm hükümleri ile birlikte yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi ve tüzel kişi/kurum nezdinde müteselsilen hüküm ve sonuçlarını doğurur. İçeriklerde yapılacak güncelleme ile alakalı yetki NHUMAN dadırr. KULLANICI Bu konuda güncellemeleri alacağını kullanıcı kabul eder.

2. İÇERİK(LER) VE ÜRÜN(LER) İN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 Fikri Mülkiyet Hakları’nın Sahibi: www.worknhuman.com ve bölümlerinin ve www.worknhuman.com ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki bir kısım fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi NHUMAN , bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya NHUMAN’ın içerik, ortam veya platform tedarikçileri dâhil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. www.worknhuman.com üzerinde erişime sunulan hizmetlerin, bilgilerin, telif haklarına tabi çalışmaların, ticari markaların, tasarımın her türlü içerik dâhil tüm tasarrufa konu olabilecek ayni ve şahsi hakların, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakların mülkiyet hakkı saklıdır. İşbu sözleşme hiçbir şart ve surette kullanıcıya içerik, program ve eserler üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını kullanma yetkisi vermez, bu hakları ihlal edecek faaliyetlerde bulunma hakkı vermez, söz konusu faaliyetler için izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. KULLANICI  satın alınan ÜRÜN VE İÇERİKLER’e münferit ve süreli erişim lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan erişim lisansı, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde KULLANICI’ya sadece erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntülemek suretiyle münferittir.

2.3 Yasaklı Eylem ve İşlemler: KULLANICI, NHUMAN’ın yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. KULLANICI, www.worknhuman.com’daki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

KULLANICI, www.worknhuman.com’un tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. www.worknhuman.com içeriklerinin kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

İADE (CAYMA) HAKKI

İşbu Sözleşme konusu ÜRÜN, online ve kayıtlı eğitim hizmetlerini içeren dijital içeriktir. Bu bakımdan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

Paket yer alabilecek güncellemeler doğrultusunda (işlem hatası, yenileme – kazanım güncellemesi sebebiyle eğitimin kaldırılması vb. gibi) genel eğitim içeriklerinde ve NHUMAN  sisteminde %3 oranında hata payı hakkı vardır. Teknik destek birimine iletilen talep kayıtlarına göre de hatalı veya çözümünün değiştirilmesi düşünülen kısımlar teknik birimlere iletilecektir. Bu madde ile alakalı iptal – iade imkanı tanınmamaktadır.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan münferit erişim hakkını, NHUMAN’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. KULLANICI, erişim lisansı hakkına sahip olduğu ürün ve içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez. Şahsi erişim lisansı elde edilen Ürün ve İçeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır, dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaatte konu edilemez.

KULLANICI satın almadan önce mesafeli satış sözleşmesini kabul etmekle birlikte, NHUMAN  telif haklarını ihlal edecek video lisans sistemiyle alakalı sözleşmeye aykırı iade talebinde bulunması ve sikayetvar.com youtube.com instagram.com facebook.com gibi NHUMAN ‘ın müdahalesi bulunmadığı mecralardaki taleplerinden ötürü satın alınan cihaz, giriş yapılan cihaz ve mail, iletişim bilgileriyle eşleşen IP cihaz bilgileri doğrultusunda sözleşmeye aykırı yorumların tespit edilmesi durumunda 4.000.000 (YalnızcaDörtMilyon) TRY (Türk Lirası) cezai yükümlülüğü olduğunu kabul eder. İlgili tespitlerin yapılması durumunda cezai müeyyide kullanıcıdan tahsil edilir.

KULLANICI, www.worknhuman.com sitesine veya link verdiği içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler yapamaz, üçüncü kişilerin NHUMAN hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde müdahalelerde bulunamaz.

KULLANICI’nın yasaklı eylemler yoluyla elde ettiği sistem, içerik, ortam veya platforma ait her türlü bilgi gizli bilgi olup; hiçbir şart ve surette işbu gizli bilgiyi kullanamaz; üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa edemez veya açıklayamaz.

KULLANICI, www.worknhuman.com kapsamında süreli erişim lisansı elde ettiği ürün, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dâhil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerine ilişkin herhangi bir müdahalede bulunamaz. KULLANICI’nın, www.worknhuman.com’u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanması veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermesi, bu yöndeki bir fiile katılması veya teşvik etmesi, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmesi veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa yardım veya üçüncü şahsı teşvik etmesi halinde NHUMAN  SÖZLEŞME’yi feshederek tüm zararlarını talep edebilecektir.

KULLANICI ayrıca işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı NHUMAN’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

KULLANICI, www.worknhuman.com’u tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI’ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, NHUMAN ‘in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, NHUMAN ‘in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek çüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI’ya rücu edebileceğini ve NHUMAN ‘in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

KULLANICI, www.worknhuman.com’u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, NHUMAN’ın ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

MÜCBİR SEBEPLER: Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, NHUMAN ’ın işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar NHUMAN için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için NHUMAN ’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce sonradan kaldırılmasına karar verilen web sitesine erişimin engellenmesi kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, NHUMAN ’ın kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI:

www.worknhuman.com’a kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla www.worknhuman.com’a KULLANICI adına erişimden NHUMAN  sorumlu değildir. KULLANICI’ların, www.worknhuman.com’a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak NHUMAN ’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI NHUMAN’dan zarar, tazminat her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. NHUMAN’ın kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin NHUMAN Bilgi Güvenliği Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni https://worknhuman.com/privacy-policy/ adresindedir.

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1 Sözleşme’nin Devri: KULLANICI bu SÖZLEŞME’yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez. KULLANICI, NHUMAN’ın bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt Sözleşme yapabileceğini kabul eder.

8.2 Yazılı Feragat: NHUMAN, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

8.3 Kısmi Geçersizlik: Bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME’nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME’nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, NHUMAN  bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR’ın işbu SÖZLEŞME’de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME’den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME’nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

9. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ: KULLANICI, www.worknhuman.com üzerinden ÜRÜN ve İÇERİKLERİ kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME Taraflar arasında yürürlüğe girer.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için Ankara Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

Currency
Türk lirası