Geri
1 sonucun 8-65 kadarı gösteriliyor

İŞ YERİNDE ŞİDDET

İş yerinde şiddet, çalışanların güvenliğini ve iyi oluşlarını tehdit eden ciddi bir sorundur. Bu blog yazısında, iş yerlerinde yaygın olarak karşılaşılan şiddet türlerini inceleyeceğiz. Fiziksel, cinsel, psikolojik ve sözel şiddet, …

İş Yerinde Var Olabilmek: Absenteizm ve Presenteizm

İş yerlerinde, çalışanların verimliliğini etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerden ikisi, absenteizm ve presenteizm’dir. Bu iki kavram, son yıllarda giderek daha görülür hale gelmiştir. Absenteizm ve Presenteizm çalışanların iş yerinde …

Zaman Yönetimi ve Önceliklendirme

Başarı, zamanın değerini kavradığımızda ve onu en verimli şekilde kullanabildiğimizde elde edilir. Günümüzün hızla akıp gittiği bu yoğun tempolu çağda, zamanı etkili bir şekilde yönetmek ve öncelikleri belirlemek, her birimiz …

İş Yeri İlişkileri: Çatışmalar ve Çözümler

Çatışmalar zararlı ve hemen çözülmesi gereken durumlar mıdır yoksa krizleri fırsata çevirmek mümkün müdür? Bu sorular ile ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki geçmişten günümüze çatışma ile ilgili çeşitli yaklaşımlar var. 1920’li yıllarda çatışma, kurumlara ve insanlara zarar veren, gereksiz ve önlenmesi gereken bir süreç olarak değerlendiriliyordu. Çatışmanın örgütler için zararlı olduğu savunuluyordu.

Duygu Regülasyonu ve Verimlilik

Duygu Regülasyonu ve Verimlilik  Günümüzde her şeyin hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Teknolojik ilerlemeler, haberlerin anında yayılması, iletişim araçlarının gelişimi ve hayatın sürekli hareket halinde olması, insanların zaman içindeki algısını …

Currency
Türk lirası