Geri

“Travmaya Duyarlı İş Yerleri”

Doğal afetler, salgın hastalıklar ve diğer yıkıcı olaylar, şirket insan kaynakları için bir dizi sorun yaratır.

 

Yapısal hasarlardan üretkenlik kaybına ve çalışan yardımına kadar her şey aynı anda ele alınmalıdır.

Çalışana Destek ile

Çalışanların sorunlarla baş etme davranışlarının geliştirmesi, kurumsal aidiyetin, işlevselliğin ve yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenir.

Programlarımız

Çalışana Destek Programları

WSP

Çalışana Destek programı çalışanların yaşamış oldukları bireysel sorunların çözümüne yönelik bir danışmanlık sistemidir.

WSP-E

WSP- E acil durum ve krizlerde sahada ya da masa başında acil durumlarda aktif görev alan çalışanların desteklenmesi için oluşturulmuş hızlı psikolojik destek programıdır.

WSP-A​

WSP- A “Travmaya Duyarlı İş Yerleri” programı kapsamında iş kazaları sonrası kurumların ve çalışanların desteklenmesi için oluşturulmuş bir destek programıdır.

MSP

MSP yöneticilerin desteklenmesi için oluşturulmuş ve iyi oluşa katkı sağlayan bir danışmanlık sistemidir.

WSP

Çalışana Destek Programının Faydaları

Güven ve Aidiyet

Çalışanlarda kuruma güven ve aidiyet hissi sağlar

Objektiflik

Objektif bir dış gözlem ile çalışanları anlar.

İşlevsellik

Çalışanı işlevselliğine yönlendirir.

Organizasyonel İletişim Akışı

Bireysel kaynaklı iletişim tıkanmalarını önler.

WSP-E

Acil Durum ve Kriz Çalışanları için Çalışana Destek Programının Faydaları

Uygun

WSP-E kuruluştaki tüm acil müdahale çalışanları için uyarlanabilir.

Hızlı

Acil durumlarda oluşabilecek akut stres tepkilerini azaltmak için bir araçtır.

Koruyucu

Yardımların etkililiğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışanın iyi oluşunu korumaya yöneliktir.

Kapasite Artırıcı

Olası zorluklar ve sorunlar için çalışanların kendine yardım kapasitesini arttırır.

WSP-A

İş Kazaları Sonrası Çalışana Destek Programının Faydaları

İş Kazası Sonrası

WSP-A iş kazaları sonrası kurumlar için hazırlanmış bir modeldir.

Sürdürülebilir

İşin sürdürülebirliğini ve çalışanların iyi oluşunu korumaya yöneliktir.

Önleyici

Acil durumlar sonrası oluşabilecek Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve iş sağlığı/güvenliği için önleyici ve koruyucu bir araçtır.

İyileştirici

İş kazaları sonrası kurumların ve çalışanların kendine yardım kapasitesini arttırır.

MSP

Çalışana Destek Kapsamında Yönetici Destek Programı'nın Faydaları

Yöneticiler İçin

Yöneticilerin karşılaştıkları sorunlarla özel ve etkili bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı olmak için etkili bir araç.

İyi Oluş Odaklı

İşin sürdürülebirliğini ve çalışanların iyi oluşunu korumaya yöneliktir.

Güvenli

Yöneticiler için güvenli bir danışmanlık hizmeti.

Destek

Paylaşım ve destek yolu.

Günün sonunda, her kuruluş insanlarla ilgilidir;
Bizimle Çalışanlar ve Müşteriler.

Currency
Türk lirası