Geri

NEDİR?

Çalışana Destek Programları Nedir: 

Çalışana destek programları, çalışanların sorunlarla baş etme davranışlarının geliştirmesi, kurumsal aidiyetin, işlevselliğin ve yaşam kalitesinin arttırılması, mutlu çalışanların örgütlere daha çok katma değer sağlamaları, çalışanların psikolojik, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmek amacıyla uygulanan destek programlarıdır.

NHUMAN Çalışana Destek Programları Nelerdir?

WSP

Çalışana Destek programı çalışanların yaşamış oldukları bireysel sorunların çözümüne yönelik bir destek programıdır.

WSP-E

WSP-E (Worker Support Program – Emergency), acil durum ve kriz durumlarında aktif görev alan çalışanların psikolojik destek almasını hızlandıran bir programdır. Bu program, çalışanların acil durumlarda stres, kaygı, travma veya diğer duygusal sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için oluşturulmuştur. WSP-E, çalışanların psikolojik sağlığını korumak ve iyileştirmek için hızlı, etkili ve doğrudan bir yaklaşım sunar.

WSP-A

WSP-A (Worker Support Program – Accident), iş kazaları sonrası kurumların ve çalışanların desteklenmesi için oluşturulmuş bir destek programıdır. Bu program, çalışanların ve kurumların, iş kazalarının olumsuz etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. WSP-A, iş kazaları sonrası yaşanan stres, kaygı, korku gibi duygularla başa çıkmak için psikolojik destek sağlayarak çalışanların psikolojik sağlıklarını korumalarına yardımcı olur.

MSP

MSP (Manager Support Program), iş yerindeki yöneticilerin desteklenmesi için hazırlanmış bir destek programıdır. Bu program, yöneticilerin iş stresiyle başa çıkmalarına, iş yaşam dengesini yönetmelerine ve psikolojik iyi oluşlarını desteklemelerine yardımcı olmayı hedefler. Bu program, iş yerindeki yöneticilerin performansını arttırarak, kurumların hedeflerine ulaşmalarına da yardımcı olmaktadır.

NEDEN ÖNEMLİ?

ILO ve WHO verilerine göre (2022);

Dünya’da;

 • 301 milyon insan anksiyete ile yaşıyor
 • 280 milyon insan depresyon ile yaşıyor
 • 2019 yılı itibarıyla ruhsal bozukluğu olan bir milyar kişi arasında, çalışma çağındaki yetişkinlerin yüzde 15’i ruhsal bozukluk yaşadı

Türkiye’de;

 • Her 9 çalışandan birinin, bireysel sorunlar nedeniyle %17’ye varan performans kaybı yaşadığı tespit edildi (ERA Research & Consultancy, 2011).
 • Çalışanların %25’i depresyon nedeniyle izin kullanmakta (Avrupa Depresyon Birliği, 2012).

DANIŞMANLIK Ayrıntıları

Çalışana destek programı, çalışanın iş verimini etkileyecek psikolojik etkenlerin en aza indirilmesi ve çalışanın iyi oluşunun desteklenmesi amacıyla kuruma özgü hazırlanan çalışma planı içerisinde 45’er dakikalık bireysel görüşmelerden oluşmaktadır. Görüşmeler, çalışanlar ve kurum sorunlarının çözümü üzerine destekleyici bir görüş sağlamaktadır.

 

BİZE ULAŞIN

Çalışanların psikolojik ve sosyal sağlığı, refahı, bağlığı, motivasyonu vb temaları olumsuz etkileyecek risk faktörlerini belirlemek, değerlendirmek, bütüncül bir bakış açısıyla iyileştirmek ve daha sağlıklı ve verimli bir çalışma ortamı oluşturabilmek için bize ulaşın.

Kurumsal program talepleriniz için bize ne istediğinizi ayrıntılarıyla anlatın.

  Buradan Başlayın

  E-Learning ile Psikolojik Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazlasını öğrenin

  Wellbeing Strategies Training

  Wellbeing Strategies Training

  5
  77
  öğrenciler
  ₺ 360.00
  Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

  Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

  6
  46
  öğrenciler
  ₺ 360.00
  ISO 45003 Standardı Temel Eğitimi (Psikolojik Sağlık ve Güvenlik)
  ISO 45003 Standard Training (Psychological Health and Safety)
  Wellbeing / İyi Oluş Stratejileri Eğitimi

  Wellbeing / İyi Oluş Stratejileri Eğitimi

  5
  39
  öğrenciler
  ₺ 360.00
  Time Management and Prioritization

  Time Management and Prioritization

  6
  36
  öğrenciler
  ₺ 360.00
  Psikososyal Riskler Temel Oryantasyon Eğitimi

  Psikososyal Riskler Temel Oryantasyon Eğitimi

  8
  34
  öğrenciler
  ₺ 900.00
  İş Yeri İlişkileri: Çatışmalar ve Çözümleri Eğitimi

  İş Yeri İlişkileri: Çatışmalar ve Çözümleri Eğitimi

  9
  33
  öğrenciler
  ₺ 360.00
  Currency
  Türk lirası