Geri

Eğitimler

Psikolojik Sağlık ve Güvenlik Eğitimleri çalışanlara ve kurumlara, senkron, asenkron, çevrimiçi ve yüzyüze seçenekleriyle verilen, teorik ya da uygulamalı kapasite geliştirmeye yönelik eğitimlerdir.

E-Learning

E-Learning eğitimleri kurum çalışanları ve bireylerin psikolojik sağlık ve güvenlik yetkinliklerine erişilebilirliğini artırmak üzere tasarlanmış online eğitimlerdir.

İş - Yaşam Dengesi Eğitimi

İş ve özel yaşamda öncelikleri belirleyebilmek ve katılımcıların hedef belirleme, eyleme geçme, planlama, zaman çizelgesi, etkililik ve verimlilik, atalet ve erteleme alışkanlıkları konularında beceri kazanımı amaçlanır

Psikososyal Risk Değerlendirme Eğitimi

Psikososyal riskler temelinde gelişen işe bağlı stresin ve psikososyal risk yönetiminin yetersiz olmasının iş kazası riskini artırdığı görülmektedir. İyi bir önleme tasarımı ve etkili bir psikososyal risk yönetiminin ana hedefleri güvenli çalışma sistemleri/ortamı oluşturmak ve iş yerindeki uygun iletişim ve davranışları sağlamaktır.

Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

Psikolojik ilk yardım, psikoloji ya da tıp alanında uzman olmayan kişilerin ilk psikososyal müdahaleyi yapabilmeleri amacıyla geliştirilmiş bir eğitim modülüdür. Acil durumlar ya da zorlu yaşam olayları ile karşılaşıldığında acil durum çalışanlarının doğru iletişim becerilerini kullanarak psikolojik ilk yardım sürecini uygulayabilmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

İş Kazalarına Psikolojik Faktörlerin Etkisi

Kaygı, gerginlik, öfke, korku gibi duyguların aniden ya da süreğen olarak kendini göstermesi, yaptığımız iş üzerindeki verimimizin düşmesine, dikkatimizin dağılmasına neden olmaktadır. Algıda zorlanma, psikolojik yorgunluk, dikkat dağınıklığı iş kazasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Eğitimde, iş kazasına yol açan psikolojik süreçler işlenecek ve bu süreçlerin kazaları nasıl etkilediğine yer verilecektir.

Uygulamalı Stres Yönetimi

Eğitimde, sürekli gerginliğin ruh sağlığımıza, bedenimize, gündelik hayatımıza, ilişkilerimize ve iş verimimize nasıl yansıdığı işlenecektir. Eğitimin son bölümünde ise sürekli gerginlik durumuyla başa çıkmanın yolları tartışılır.

WHO ve ILO (2022) yöneticilere ve tüm çalışanlara psikolojik sağlık ve güvenlik eğitimleri verilmesini işteki ruh sağlığının en önemli üç bileşeninden biri olarak belirtir.

Gelişin.

Ruh sağlığı okur yazarlığını geliştirin; kendinize iyi gelecek deneyimler yakalayın.

Kurumsal program talepleriniz için bize ne istediğinizi ayrıntılarıyla anlatın.

  E-Learning ile Psikolojik Sağlık ve Güvenlik hakkında daha fazlasını öğrenin

  Wellbeing Strategies Training

  Wellbeing Strategies Training

  5
  77
  öğrenciler
  ₺ 360.00
  Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

  Psikolojik İlk Yardım Eğitimi

  6
  46
  öğrenciler
  ₺ 360.00
  ISO 45003 Standardı Temel Eğitimi (Psikolojik Sağlık ve Güvenlik)
  ISO 45003 Standard Training (Psychological Health and Safety)
  Wellbeing / İyi Oluş Stratejileri Eğitimi

  Wellbeing / İyi Oluş Stratejileri Eğitimi

  5
  39
  öğrenciler
  ₺ 360.00
  Time Management and Prioritization

  Time Management and Prioritization

  6
  36
  öğrenciler
  ₺ 360.00
  Psikososyal Riskler Temel Oryantasyon Eğitimi

  Psikososyal Riskler Temel Oryantasyon Eğitimi

  8
  34
  öğrenciler
  ₺ 900.00
  İş Yeri İlişkileri: Çatışmalar ve Çözümleri Eğitimi

  İş Yeri İlişkileri: Çatışmalar ve Çözümleri Eğitimi

  9
  33
  öğrenciler
  ₺ 360.00
  Currency
  Türk lirası