Back
1 sonucun 8-108 kadarı gösteriliyor

Mental Health at Work: Policy Summary (in Turkish)

2022 itibariyle dünya nüfusunun neredeyse %60’ı çalışıyor. Tüm çalışanların iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. İş, ruh sağlığı için koruyucu bir faktör olabilir, ancak potansiyel zarara …

Information Guide on Psychosocial Risks for Workplaces

The psychosocial risk policy, prepared by the TR Ministry of Family, Labor and Social Services, General Directorate of Occupational Health and Safety, in order to effectively combat the new type of coronavirus, to prevent employees from being psychologically affected in the workplace.

Psychosocial Risks in Job Control

  İş kontrolü, bir kişinin iş rolüne dayalı olarak karar verme sürecine ne ölçüde dahil olduğunu ifade eder. Bir organizasyonun pek çok bağlamıyla yakından ilişkili olan bu faktör, psikososyal risklerin …

Personal Development in Business Life

Bir insanın doğumundan ölümüne kadarki zamanda geçirdiği bütün aşamalar gelişimi oluşturur. Gelişim, insan doğasının önemli bir parçasıdır. Hayatımızın çeşitli alanlarında büyümek ve gelişmek için uğraşırız. Biyolojik gelişim gibi kişisel olarak …

Employee Psychology in the Digital Work Order

  DİJİTAL ÇALIŞMA DÜZENİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOJİSİ 2000’li yıllardan itibaren teknoloji iş dünyasında giderek yaygınlaşmıştır. Dijitalleşme, yenilik ve dönüşüm için itici bir güç haline gelmiştir. COVID-19 salgını ile de dijitalleşmeye yabancı …

Self-Efficacy at Work

Öz Yeterlik Türlü becerilere sahip olmak ve ihtiyaç anında bu becerileri etkili kullanabilmek arasında fark vardır. Kişinin sahip olduğu beceriler, bilgiler ve öğrendiğistratejiler; kişi bunları doğru yerde ve zamanda kullanamadığında …

Currency
Turkish lira